Sport evenementen / projecten


Sportief en gezond BEL gemeenten

In de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren is het team Sportief en Gezond actief. Wij als BRES activiteiten zijn een onderdeel van het team beweegcoaches! De beweegcoaches ondersteunen lokale initiatieven om de bevolking meer in beweging te laten komen en een gezonde leefstijl te stimuleren. Ook organiseren de beweegcoaches zelf activiteiten en ondersteunen ze scholen, sportverenigingen, kinderdagverblijven en andere organisaties op hun route naar een actievere en gezondere leefstijl.
Klik hier voor meer informatie
Het team Sportief en Gezond werkt vanuit de ideeën van de landelijke JOGG-organisatie (Jongeren Op Gezond Gewicht) en het programma Sport en Bewegen in de Buurt. Met Sport en Bewegen in de buurt wil minister Edith Schippers van het ministerie van VWS ervoor zorgen dat de gezonde keuze ook een gemakkelijke keuze wordt. Een leven lang inclusief sporten, bewegen en beoefenen van culturele activiteiten mogelijk maken, met inhoudelijke focus (maar niet uitsluitend) op:
  • (Talent)ontwikkeling van jeugd en jongeren stimuleren, waarbij verbetering van motorische vaardigheden een belangrijk aandachtspunt is
  • Sport-, beweeg- en cultuuronderwijs op en rond scholen versterken
  • Specifieke aandacht voor kwetsbare, minder kansrijke jongeren die (een risico op) een verminderde actieve leefstijl hebben
  • Inzetten op groepen mensen die belemmeringen ervaren bij het georganiseerde/formele en niet-georganiseerde/non-formele sporten en bewegen en beoefenen van culturele activiteiten, die te maken hebben met iemands leeftijd of levensfase, gender, fysieke of mentale gezondheid, etnische/sociale achtergrond, seksuele geaardheid, financiële situatie of sociale positie.
  • Bereiken, toeleiden en begeleiden van personen die in armoede leven, zodat zij ondanks hun financiële situatie kunnen sporten/bewegen en meedoen aan culturele activiteiten.
  • Lokale verbindingen tot stand brengen en uitbouwen tussen gemeentelijke beleidsdomeinen en voorzieningen, gesubsidieerde/commerciële sport, cultuur, onderwijs, bso/kinderopvang, welzijn, zorg, gezondheid, bedrijven c.a.
  • Duurzaam versterken en innoveren van sport-, beweeg- en cultuuraanbieders/ vrijwilligersorganisaties op het gebied van o.a. besturen, vrijwilligers, kader, diversiteit, inclusief en vraaggericht handelen. Met aandacht voor het vormgeven van een pedagogisch sportklimaat.

00

Dagen


00

Uur


00

Minuten


00

Seconden


Zwemmen voor ALS in Assen 2021

Meer informatie volgt

Led-run Eemnes 2021Meer informatie volgt


Zwemmen voor ALS in Assen 2017

Op zondag 3 september 2017 organiseren wij samen met de stichting 'Helden Voor Het Goede Doel’ voor het eerst een uniek zwemevenement in Assen. Deelnemers zwemmen tijdens dit fantastische zwemevenement door het kanaal in Assen. De volwassenen (18+) zwemmen 2000 meter. Ook vinden we het fantastisch als er jeugd deelneemt aan dit evenement. De jeugdswim bestaat uit twee afstanden: 870 meter voor jeugd van 13 t/m 17 en 435 meter voor jeugd van 10 t/m 12 jaar.

Naast het zwemmen zetten deelnemers zich in om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de ziekte ALS (afgekort van: Amyotrofisch Lateraal Sclerose). Het ingezamelde geld is hard nodig voor onderzoek naar de oorzaak en mogelijke behandeling van ALS. Daarnaast wordt er gezocht naar de kwaliteit van zorg en leven van deze patiënten. Want ALS staat inmiddels op de kaart, maar moet ook van de kaart.
Klik hier voor meer informatie
Dit zwemevenement heet: A Local Swim, dit is een succesformule gebleken omdat het op meerdere plekken in Nederland plaats heeft gevonden. En nu komt het ook naar Assen. Dit alles is afgeleid van het bekende concept: Amsterdam City Swim, waarbij zelfs Maxima door de Amsterdamse grachten zwom! De deelnemers die mee zwemmen aan de 'volwassen' (vanaf 18 jaar) swim zwemmen vanaf de Havenkade (oude haven) tot aan de Venestraat brug (AH XL) en weer terug naar de Havenkade. De jeugdswim start op hetzelfde punt (bij de Havenkade), het keerpunt is hier bij de Groningerstraatbrug.

Graag willen we iedereen uitdagen om dit fantastische doel te ondersteunen en zich in te schrijven voor dit mooie, sociale, recreatieve evenement. Je kunt je opgeven als individu, maar ook als team met je sportclub, vriendenclub, oom, tante, personeelsvereniging. Kortom gewoonweg iedereen die kan zwemmen en hiervoor een sprong in het diepe durft te nemen.

Naast inschrijfgeld dienen de deelnemers een minimaal bedrag op te halen als sponsoring voor Stichting ALS Nederland. Door mee te doen met A Local Swim Assen doe je niet alleen mee aan een fantastisch evenement en een toffe afterparty, maar steun je bovenal alle patiënten en nabestaanden van deze verschrikkelijke verwoestende zenuw-spierziekte. Bij deelname wordt je volledig in de watten gelegd. Je krijgt vooraf een badjas, badslippers en een badmuts en achteraf een welverdiende medaille, een pastamaaltijd, twee drankjes en een goodiebag.

Met behulp van veel vrijwilligers, verenigingen zoals de EHBO vereniging, de duikvereniging Karibu en vele anderen willen we de deelnemers, patiënten en alle belangstellenden een geweldige dag laten beleven! Het gaat een fantastisch evenement worden waarbij het kanaal in Assen voor één dag oranje kleurt.

Zie voor meer informatie: assen.alocalswim.nl